Tanssipelit.fi pääsivu     
#tanssipelit @ QuakeNet

Vastaa aiheeseen

17.11.2012 00:25

Arx
Vastuuhenkilö
Käyttäjätasot
Sukupuoli:
Paikkakunta: Algebra
Rekisteröitynyt: 16.12.2005
Viestejä: 475
Vieraile nettisivulla

Yhdistyksen vaalikokous 02.12.2012 klo 15.30

Yhdistyksen vaalikokous pidetään sunnuntaina 02.12.2012 kello 15:30. Kokouspaikkana toimii OK20-saunatilan iso puoli. OK20 sijaitsee Otaniemessä, Otakaari 20:n alimmassa kerroksessa. Käynti tiloihin tapahtuu sisäpihan puolelta. Pyydämme olemaan paikalla ajoissa, jotta tiloihin suunniteltu muu ohjelma voi alkaa ajallaan.

Yhdistyksen vanhojen sääntöjen mukaisesti aiemmin vuosikokouksen yhteydessä valittu hallitus- ja toimihenkilökokoonpano on uusien sääntöjen mukaan säädetty valittavaksi erillisessä vaalikokouksessa aina marras-joulukuussa. Hallituksen vaihtumisen seurauksena käsitellään myös toimintasuunnitelma sekä talousarvio seuraavalle kaudelle.

Esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
3. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja heille kaksi (2) varahenkilöä
4. Valitaan kaksi (2) äänten laskijaa ja heille kaksi (2) varahenkilöä
5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle toimikaudelle
8. Vahvistetaan talousarvio seuraavalle toimikaudelle
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi
10. Valitaan hallituksen muut jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi
11. Valitaan yhdistyksen toimihenkilöt seuraavaksi toimikaudeksi
12. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö seuraavaksi toimikaudeksi
13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
14. Kokouksen päättäminen.

Äänestys
Puheenjohtajan vaaleissa jatketaan perinteiseen tapaan. Oman suosikkiehdokkaan nimi paperiin ja eniten ääniä saanut ehdokas voittaa.

Hallituksen jäsenten vaaleissa käytetään samaa systeemiä kuin vuonna 2012. Puheenjohtajan lisäksi valitaan 2-11 muuta hallituksen jäsentä ja heille 0-2 varajäsentä kokouksen päätöksen mukaan. Jokainen äänestäjä listaa ehdokkaista hallitukseen valittavien henkilöiden määrän verran omaan äänestyslappuunsa, ja kaikki äänestetyt saavat yhden äänen. Kullekin ehdokkaalle saa antaa vain yhden äänen. Kaikkien ehdokkaiden saamat äänet lasketaan yhteen ja eniten ääniä saaneet muodostavat uuden hallituksen jo aiemmin valitun puheenjohtajan kanssa.

Vanhat vastuuhenkilöt jatkavat suoraan samoissa tehtävissä. Uudet vastuuhenkilöhalukkaat voivat milloin tahansa, vaikka heti tai kesken seuraavan kauden, esittää halukkuutensa hallitukselle, joka myöntää vastuuhenkilörooleja tarvittaessa.

Valtakirjat
Äänestäminen valtakirjalla on mahdollista. Yhdellä henkilöllä saa olla enintään kolme valtakirjaa mukana kokouksessa.

Huom, hallitukseen ja tilintarkastajaksi kaudelle 2013 ehdolle asettuminen täällä.


Don't feel the beat - let the beat feel you.


 

 
  • Actions
  • Rules
  • Top